Corona / coronaprik en praktijkvoering ten tijde van corona

1. Boostervaccinaties ronde 2

Op dit moment hebben wij nog geen actieve rol bij de twee ronde van de boostervaccinaties.

De overheid heeft wel om onze (vrijwillige) hulp gevraagd:

Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters - LHV

Op dit moment kunnen wij die hulp nog niet aanbieden gezien onze problemen met de personele bezetting. Basishuisartsenzorg heeft dan onze prioriteit!

Bent u 70+ en wilt u de vaccinatie thuis krijgen dan kunnen we u t.z.t. aanmelden bij de GGD. Mogelijk kunnen we later deze maand als huisartsen hier ook nog een rol in gaan spelen. Het beste is om even met onze assistentes te overleggen.

Bent u moeilijk ter been en/of heeft u geen vervoer? Kijk dan eens op

ANWB AutoMaatje - SWOA

2. Praktijkvoering Huisartsenpraktijk Velperbeek tijdens corona

De huisartsenzorg staat als gevolg van corona sterk onder druk. De zorgvraag op de praktijk neemt toe door coronazorg, maar ook omdat patiënten bij doorverwijzing langer moeten wachten op zorg vanuit het ziekenhuis. Deze mensen doen in de tussenliggende periode meer een beroep op de huisarts. Ook huisartsen en medewerkers van onze praktijk worden ziek of moeten in quarantaine. Tevens is er in onze regio een grote schaarste aan zorgpersoneel. Bij ziekte van medewerkers lukt het ons vaak niet om vervanging te regelen.

Kortom: voor een grotere zorgvraag hebben we minder medewerkers beschikbaar. 

Zie ook: Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen – LHV

(Telefonische) bereikbaarheid

We proberen van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00/16.00 uur zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Op de andere momenten tussen 08.00 uur en 17.00 uur zijn we altijd bereikbaar voor het inspreken van herhaalrecepten en spoedgevallen.

De wachttijden aan de telefoon kunnen helaas oplopen. En op bovengenoemde tijden kunt u af en toe een noodbandje treffen.

U kunt ons helpen door bij niet dringende en/of niet puur medische vragen een e-mail te sturen naar assistente@velperbeek.nl

Aanpassing spreekuren bij ziekte of quarantaine huisarts

Als uw huisarts ziek is of in quarantaine moet kan het zijn dat u een andere arts treft of dat uw afspraak wordt afgezegd. Het kan ook zijn dat uw huisarts moet werken vanuit quarantaine. De afspraak wordt dan omgezet in een telefonisch consult . In uiterste nood kunt u zelfs te horen krijgen dat uw klacht op dat moment niet behandeld kan worden. Bij spoed wordt u natuurlijk altijd geholpen!

Online dienstverlening

Via www.velperbeek.nl proberen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Medische informatie vindt op www.thuisarts.nl

Ook kunt u 24 uur per dag via een e consult met ons in contact komen via www.mijngezondheid.net of de bijbehorende MedGemak app.

Heeft u nog geen account voor MijnGezondheid.net? Ga naar www.velperbeek.nl en klik op de tegel “Uw dossier”. Hier kunt u zich aanmelden.

Tijdelijke maatregelen

We willen voorkomen dat we zoveel zieke medewerkers of medewerkers in quarantaine hebben dat we alleen nog spoedzorg kunnen bieden. Daarom houden we zo veel mogelijk rekening met uw en onze veiligheid in de praktijk en houden we ons aan de regels voor onze beroepsgroep. 

We beseffen dat bovenstaande maatregelen vervelend kunnen zijn voor u, maar vragen om uw begrip en medewerking.

We doen ons uiterste best om u te kunnen blijven helpen!

Zie ook:

Ik heb een afspraak met een arts en de kans is klein dat ik corona heb | Thuisarts.nl

Ik heb een afspraak met een arts en heb (misschien) corona | Thuisarts.nl