Over onze praktijk

Onze visie is dat we laagdrempelige, persoonsgerichte zorg bieden waarin de patiënt centraal staat. De patiënt is gekoppeld aan twee vaste dokters, die de achtergrond van de patiënt kent.

Patiëntenfolder downloaden

Ook de assistenten werken zoveel mogelijk voor een vaste patiëntengroep, waardoor zij de mensen kennen en een signaalfunctie kunnen vervullen. Dit werkt efficiënt voor de huisarts, assistent en de patiënt . Om zorg dichtbij huis te garanderen zitten we in een eerstelijns multidisciplinair gezondheidscentrum: gezondheidscentrum Velperweg (www.centrumvelperweg.nl).

Wij bieden reguliere huisartsenzorg volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Sinds 2014 hebben wij het NHG keurmerk wat inhoudt dat wij onze uiterste best doen om kwalitatief goede huisartsenzorg te leveren.

Daarnaast bieden wij geprotocolleerde zorg voor diabetespatiënten, COPD patiënten, ouderen en patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten. Ook voor hulp bij stoppen met roken kunt u bij onze praktijkondersteuners terecht.

Voor psychische hulpvragen hebben wij binnen de praktijk de mogelijkheid om u door te verwijzen naar onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ).