Ketenzorg

Sinds enkele jaren worden bepaalde chronische ziekten begeleid via een keten, dat wil zeggen een schakel van hulpverleners die u de beste zorg aanbieden.

Momenteel geldt dit in onze praktijk voor COPD, Diabetes Mellitus type 2 en preventie van hart- en vaatziekten. Deze schakel bestaat onder andere uit de huisarts, praktijkverpleegkundige, pedicure en dietiste. Deze zorgverleners helpen en ondersteunen u bij deze chronische aandoeningen. Uw behandeling staat hierin centraal. Zodra u in aanmerking komt voor deze ketenzorg, wordt u door ons opgeroepen. 

Kosten

Kosten met betrekking tot ketenzorg en het coordineren van de zorg in uw regio worden betaald door de zorgverzekeraar. Dit kunt u mogelijk terugzien op het overzicht van uw verzekeraar. Uitleg met betrekking tot deze kosten kunt u hier hier lezen.