Marielle Engelaar

Praktijkondersteuner somatiek

Mariëlle is praktijkondersteuner voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie en voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.  Daarnaast geeft ze begeleiding bij stoppen met roken.