Praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijken

De gemeente Arnhem is, samen met de sociale wijkteams en huisartsenpraktijken, in oktober 2020 een proef gestart, met een Praktijkondersteuner Jeugd.

Laagdrempelige hulp 

Een Praktijkondersteuner Jeugd (POH-jeugd) is er voor kinderen die zich lusteloos of depressief voelen, angstig zijn of zich impulsief of problematisch gedragen. Deze kinderen worden door de huisarts vaak verwezen naar psychologen en psychiaters. Heeft de huisarts een POH-jeugd dan verwijst deze eerst hiernaartoe.

 
Uit de proef is naar voren gekomen dat de kinderen en hun ouders vinden dat de geboden hulp laagdrempelig is en goed aansluit op hun vraag of het probleem. De huisartsen en sociale wijkteams weten elkaar beter te vinden en leerkrachten, welzijns- en zorgprofessionals raken eerder betrokken bij jeugdigen die hulp nodig hebben.

Positief effect 

De proef is dus succesvol verlopen en laat een positief effect zien op de jeugdzorg. Daarom heeft gemeente Arnhem besloten de werkwijze met een POH-jeugd voort te zetten en uit te breiden naar enkele andere praktijken en wijken in Arnhem.