LSP/ professionele samenvatting voor HAP/SEH

Voor meer inzicht in de medische situatie van de patiënt kunnen zorgprofessionals op de Huisartsenpost  (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) de professionele samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts via het zogenaamde LSP opvragen.

Dit was op de HAP altijd al mogelijk voor patiënten die toestemming hebben gegeven voor het LSP, maar door een tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is dit tijdens de coronacrisis ook mogelijk voor patiënten die geen keuze hebben gemaakt. Op 15 april is ook de nieuwe werkwijze op de HAP en de SEH gestart.

Voor meer informatie zie: www.volgjezorg.nl en www.inzageopdehap.nl

Voor de duidelijkheid: dit is een maatregel vanuit de overheid. Als huisartsen staan wij hier overigens volledig achter. Mocht u echt bezwaar hebben, geef dit dan aan ons door. Dan kunnen we het aanpassen. Ook als u NA de coronacrisis wilt dat de professionele samenvatting beschikbaar blijft, kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons doorgeven. Folders met verdere informatie over dit LSP zijn al geruime tijd op de praktijk beschikbaar.